படிவம் 16 இல்லாமல், வருமான வரித் தாக்கல் செய்வது எப்படி முடியும்?

படிவம் 16 இல்லாமல், வருமான வரித் தாக்கல் செய்வது எப்படி முடியும்?


தவணைத் தேதிக்குள் படிவம் 16 (Form 16) தரத் தவறினால் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.100 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. (நிதி ஆண்டு 2015-16க்கு தவணை நாள் 31.05.2016). இருந்தபோதிலும் சில நிறுவனங்களில் குறித்த காலத்தில் படிவம் 16 பெறுவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.
இத்தகைய சூழலில் வரித் தாக்கல் செய்ய படிவம் 16 கட்டாயமா? இல்லையென்றால் வரித் தாக்கல் செய்வது எப்படி? என்ற பல்வேறு கேள்விகள் நம்முன்னே நிற்கின்றன.
படிவம் 16 கட்டாயமில்லை..!
படிவம் 16 என்பது வரிக்கு உட்பட்டவரின் மொத்த ஆண்டு வருமானம், 80சி மற்றும் இதர பிரிவுகளின் கீழ் வரி கழிவுகள் என நாம் அறிந்த மற்றும் நாம் கொடுக்கும் தகவல்களின் தொகுப்பே தவிர அதில் வேறொன்றும் புதிய தகவல்கள் இல்லை. எனவே படிவம் 16யை நாமே உருவாக்கும் முறையும் அதன் மூலம் வரித் தாக்கல் செய்யும் வழிமுறையும் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கட்டிய வாடகை - 10% சம்பளம்

உதாரண கணக்கு:
 


அ) நீங்கள் பெற்ற வாடகைப்படி ரூ. 5000 x 12)60000


ஆ) 50% சம்பளம் (ரூ.10,000 + 5000) X 12) = 1,80,000


ரூ.1,80,000 X 50%90000


இ) வாடகை கட்டியது {ரூ. 6000 X 12} (-) 10% சம்பளம் (1,80,000 X 10%) = 18000. 70.000-18.000 = 54,000
54000


எனவே, வரி விலக்கிற்கு உட்பட்ட ஹெச்ஆர்ஏ ரூ. 54,000 மற்றும் மீதமுள்ள (60000 - 54000) ரூ. 6,000- திற்கு வரிக் கட்ட வேண்டும்.

2. வீட்டு வாடகை வருமானம் (Income from House Property)

வீட்டுக் கடன் மூலம் வீடு வாங்கி குடியிருந்தால் வருமானம் எதுவும் இருக்காது. ஆனால், வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டியை நஷ்டமாக கணக்கிட்டு மற்ற வருமானத்தில் (வருமானமா? மற்ற வருமானமா?) இருந்து கழிவு பெறலாம். மாறாக உங்கள் வீடு வாடகைக்கு விடப்பட்டிருந்தால் கீழ்கண்டவாறு கணக்கிட வேண்டும்.

உதாரணம்
வாடகை  மாதம் ரூ. 10,000
நகராட்சி, வரிகள் கட்டியது ரூ.10,000 (வருடத்திற்கு),
வீட்டுக் கடன் வட்டி ரூ. 60,000

அ) வாடகை வருமானம் (ரூ.10,000 X 12) 1,20,000
ஆ) நகராட்சி வரிகள் 10,000
நிகர வருமானம் = 1,20,000 - 10,000
இ) கழிக்க: பிரிவு 24(b) ன் கீழ் கழிவுகள்:

1) நிலைக்கழிவு (Standard Deduction) (1,10,000 X 30%) 33,000

2. வீட்டுக் கடன் வட்டி 60,000

வீட்டு சொத்து வருமானம் (60,000-33,000) = 17,000

படிவம் 16 இல்லாமல் வரித் தாக்கல் செய்யும் வழிமுறைகள்:

1. சம்பள வருமானம்

2015-16 வருடத்திற்கான சம்பள ரசீதை (Payship) சேகரித்து 12 மாதத்திற்கான மொத்த சம்பளத்தை (ஊக்கத் தொகை உட்பட) கணக்கிட வேண்டும். அவ்வாறு கணக்கிடும் போது வரி விலக்கிற்கு உட்பட்ட படிகளை (Allowances) கழித்து வரிக்குட்பட்ட படிகளை மட்டும் சம்பள வருமானத்துடன் கூட்ட வேண்டும்.

பொதுவாக வரிவிலக்கிற்கு உட்பட படிகள்
அ. குழந்தைகள் கல்விப்படி - மாதம் ரூ. 100 வீதம் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு.
ஆ. குழந்தைகள் விடுதிப்படி - மாதம் ரூ. 300 வீதம் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு.
இ. பயணப்படி - மாதம் ரூ. 1,600 (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாதம் ரூ.3. 200)
ஈ. வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) கீழ்குறிப்பிட்டவற்றுள் எது குறைவோ அதை கழிவாக பெறலாம்.
1. நீங்கள் பெற்ற வீட்டு வாடகைப்படி
2. உங்கள் சம்பளத்தில் 40 சதவீதம் (சென்னை, மும்பை, கல்கத்தா, புதுடெல்லி ஆகிய மெட்ரோ நகரில் வசிப்பவர்களுக்கு 50%)

இதர வருமானங்கள் (Income from other sources)

நிரந்தர வைப்புத் தொகை (FD) மற்றும் சேமிப்புக் கணக்கு மூலம் பெறப்படும் வட்டி ஆகியவை இப்பிரிவின் கீழ் வருமானமாக கணக்கிடப்படும்.

வருமான வரி கணக்கிடல்

அ) மேற்கண்ட வருமானங்களின் கூட்டுத் தொகை மொத்த வருமானம் எனலாம்.

ஆ) பின் 80சி முதல் 80டிடிஏ வரையிலான பிரிவுகளின் கீழ் கழிவை கணக்கிட்டு மொத்த வருமானத்தில் இருந்து கழிக்க வேண்டும்.
இ) மீதமுள்ள (அ-ஆ) வருமானம் வரிக்குப்பட்ட வருமானம் ஆகும். அவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட வருமானத்தின் மீது வரிக் கணக்கிட வேண்டும். பின்னர் ஏற்கனவே கட்டிய முன் வரி (Advance Tax) மற்றும் மூல வரி (TDS) ஆகியவற்றை கணக்கிட்ட வரியில் இருந்து கழித்து மீதமுள்ள தொகை (ஏதேனும் இருப்பின்) சுய மதிப்பீட்டு வரியாக (self - Assessment Tax) கட்ட வேண்டும்.

ஈ) டிடிஎஸ் மற்றும் முன் வரியை யை படிவம் 26AS வருமான வரி இணையத் தளத்தில் மூலம் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.
மாதிரி கணக்கு


1. சம்பள ரசீது படி சம்பள வருமானம்


கழிக்க: வரிவிலக்கிற்கு உட்பட்ட படிகள்

***
(***)***


2. வீட்டு வாடகை வருமானம்


(கணக்கிடப்பட்டது)

***3. இதர வருமானங்கள்

***4. மொத்த வருமானம் (1+2+3)

***5. கழிக்க: அத்தியாயம் VI-A கீழ் கழிவுகள் (80C முதல் 80TTA வரை)

(***)6. வரிக்குட்பட்ட வருமானம் (4-5)7. கணக்கிடப்பட்ட வரி

***8. முன்வரி மற்றும் மூலவரி

(***)மீதம் கட்ட வேண்டிய வரி

***


மேற்கண்ட முறையில் கணக்கிடப்பட்டு வரித் தாக்கல் செய்து அதன்பிறகு படிவம் 16 நீங்கள் பெறும் போது அத்துடுடன் ஒப்பிடலாம். அவ்வாறு ஒப்பிட்ட பின் தவறு அல்லது மாற்றம் ஏதேனும் இருப்பின் திருத்திய வரித்தாக்கல் (Revised Return) செய்ய முடியும்.
அவ்வாறு வரித் தாக்கலை திருத்தம் செய்யும் வாய்ப்பு தவணைத் தேதிக்குள் (ஜூலை 31) கணக்கு தாக்கல் செய்பவர்கள் மட்டுமே உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.