யூலிப் பாலிசியை சரண்டர் செய்ய முடியுமா?

யூலிப் பாலிசியை சரண்டர் செய்ய முடியுமா?

 யூலிப் பாலிசி ஒன்றில் ஆண்டு பிரீமியமாக ரூ.1 லட்சம் கட்டினேன். இந்த பாலிசியில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்ய விருப்பமில்லை. 5 வருடம் முடிந்த பிறகு பிரீமியம் திரும்பக் கிடைக்குமா?


‘‘யூலிப் பாலிசிகளின் குறைந்த பட்ச 'லாக் இன் பீரியடு' ஐந்து வருடங்கள். அதற்கு முன்னால் அதிலிருந்து விலக விரும்பினால், ஐந்து வருடம் முடிந்தபிறகுதான் பணம் திரும்பக் கிடைக்கும். இது சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.
 ஐந்து வருடம் கழித்து, நீங்கள் வைத்திருக்கும் யூனிட்டுகளின் என்ஏவி மதிப்பு மட்டும்தான் கிடைக் கும். என்ஏவியின் மதிப்பு, சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்துக்கு உட்பட்டது. அந்த வகையில் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து, நீங்கள் கட்டிய தொகையைவிடக் குறைவான தொகைகூட என்ஏவி மதிப்பாக இருக்கும். அந்த வகையில், சந்தையின் சூழலை அனுசரித்துப் பணத்தை எடுப்பது லாபகரமாக அமையும்.’’